VOORSTELLEN

De stichting Helping Hands Nederland (HHN) is in 2009 opgericht en valt onder de moederorganisatie Helping HandsCusco (HHC). Helping Hands Cusco ligt in de stad Cusco, provincie San Sebastián, land Cusco. In het Quechua wordt HHC – Yanapaq Maki Kuna – genoemd.

De stichting HHN heeft als doel het leggen van contacten, het werven van fondsen en donaties in Nederland ter ondersteuning en ontwikkeling van de projecten van HHC. De stichtingen HHC en HHN richten zich met name op kinderen en alleenstaande moeders uit Cusco. Wij steunen hoofdzakelijk het project voor basisonderwijs, kleuteropvang, naschoolse opvang en huiswerk-begeleiding in de eigen woonwijk van deze kinderen. Daarnaast willen wij alleenstaande moeders en kinderen educatie geven op het gebied van hygiëne, voeding en gezondheidszorg.

VISIE

Wij vinden het uniek dat Helping Hands Cusco het initiatief is van een lokale bewoner. Mario Diaz Ugarte, de oprichter van de stichting, is zelf woonachtig in de wijk van de school. Mario kent als geen ander de problemen en sociale barrières waar mensen in zijn wijk tegen aanlopen. Hij kan door zijn betrokkenheid in de wijk een inschatting maken waar behoefte aan is, lokale voorlichting geven en contacten onderhouden.

Het ondersteunen van minder bedeelden (kinderen en hun familie) wordt in Peru door de gemeenschap over het algemeen niet als gebruikelijk ervaren. De lagere sociaaleconomische klasse wordt doorgaans gediscrimineerd, genegeerd en er wordt op hen neergekeken. Mario Diaz Ugarte geeft met “Yanapaq Maki Kuna” een belangrijk voorbeeld door zelf initiatief te nemen. Hij laat zien dat de minder bedeelden niet genegeerd worden en er voor hen ook een toekomst bestaat. Mario Diaz Ugarte was er bij de oprichting van het schooltje van overtuigd dat het schooltje midden in zijn wijk moest komen, zodat men ziet en ervaart wat er mogelijk is. Wij willen als Helping Hands Nederland een steunende hand bieden en dit goede initiatief steunen. Wij zullen nooit de regie van Mario overnemen. Wel helpen we de projecten ontwikkelen en professionaliseren.

ACHTERGROND

Helping Hands Cusco bestaat sinds 2005. Mario Diaz Ugarte heeft in samenwerking met twee alleenstaande moeders (Vicky Calcín Pully en Tarcila Herrera Herencia) HHC in het leven geroepen. Het doel was alleenstaande moeders werk te bieden, door hun zelfgemaakte kleding/kleden te verkopen.
 
Mario Ugarte was verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en verkoop van hun producten. In de loop van de jaren is dit initiatief uitgegroeid en heeft Mario een school kunnen laten bouwen. Mario Diaz Ugarte wilde naast de werkgelegenheid, de situatie in zijn omgeving verbeteren, door kinderen een toekomst te bieden. Onderwijs moest de eerste stap moest zijn. Zo wordt de visieuze cirkel: geen opleiding analfabetisme weinig inkomsten & kinderen moeten werken en kunnen niet naar school geen opleiding etc.,doorbroken. Geld en tijd voor educatie ontbrak.
 
Met hulp van Jeroen Stroet (bestuurslid Helping Hands Nederland) kon hij het schooltje in San Sebastián beginnen. John van den Enden en Dirk van der Linde (bestuursleden van Helping Hands Nederland) hebben van dichtbij enkele maanden met Mario in Cusco samengewerkt bij het ontwikkelen van de school. Naast het schoolproject zijn er nu meerdere projecten in ontwikkeling en in uitvoering. Voor informatie over deze projecten klik hier.
 

MISSIE

Onze missie is uiteindelijk: zelfstandigheid en zelfredzaamheid van Helping Hands Cusco. Op de achtergrond blijft Helping Hands Nederland (HHN) meewerken en adviseren bij nieuwe projecten.