BESTUURSLEDEN HHN

Mario Diaz Ugarte en Rosa Ugarte | Oprichters

Mario Ugarte heeft in 2005 het initiatief genomen om Helping Hands Cusco op te richten. Mario organiseerd en begeleid alle projecten van Cusco samen met zijn vrouw Rosa. Rosa is tevens docent op de school San Gabriel.
Voor meer informatie klik hier...

Marja Diemel | Arts

In 2008 ben ik in aanraking gekomen met Helping Hands Cusco. Vanuit mijn beroep (arts) ben ik geraakt door de slechte toegang tot goede gezondheidszorg van deze kinderen. De kinderen van Helping Hands Cusco hebben rechts op meer voorlichting, goede voeding en toegang tot de gezondheidszorg. Sinds 2008 ben ik betrokken bij de ontwikkelingen van het project vanuit Nederland. In 2009 hebben John van den Enden (jr.), Jeroen Stroet en ik de Stichting Helping Hands Nederland (HHN) opgericht. Doormiddel van HHN wil ik een steentje bijdragen aan de gezondheid van deze kinderen.

Cees van den Bosch | Bedrijfseconoom en adviseur

In de loop van mijn leven heb ik voornamelijk uit hoofde van verschillende functies in het bedrijfsleven veel mensen mogen ontmoeten. Daarbij heb ik vele ervaringen opgedaan, organisaties op- en uitgebouwd, veranderingen meegemaakt en voor en tegenspoed gehad in het zoeken naar de missie in mijn leven. Ik heb John van den Enden sr. ontmoet en daardoor ook Helping Hands Nederland leren kennen. Door in de loop der jaren bewust te gaan leven is bij mij een maatschappelijke betrokkenheid ontstaan en wil ik mijn kennis en levenservaringen met anderen delen. Graag wil ik meedenken in allerlei initiatieven om kleinschalige projecten op te zetten voor kansarme kinderen, gehandicapten en minderbedeelde mensen in verschillende culturen om deze mensen een toekomst perspectief te bieden.  

ORGANOGRAM BESTUUR